22 Temmuz 2012 Pazar

Mutluluğu Nasıl Artırabiliriz?
Mutluluğun nasıl arttırılabileceği psikologlar tarafından tartışılan bir konudur.

Tkach ve Lyubomirsky (2006) yürüttükleri bir araştırma kapsamında 500 üniversite öğrenicisine mutluluklarını artırmak için kullandıkları stratejileri sordu. Öğrencilerin kullandıklarını belirttikleri stratejiler en sık kullanılandan en az kullanılana doğru aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Tkach ve Lyubomirsky, bu stratejilerin ne olduğunu incelemenin yanı sıra her bir strateji için bu stratejiyi kullandığında öğrencinin mutluluk düzeyinin gerçekten artıp artmadığına baktılar.1. Sosyal Yaşam

Sosyal ilişkiler, arkadaşlar ile zaman geçirme, diğerlerine yardım etme, mutluluğu arttıran stratejiler arasında en sık bildirilendi. Bu yöntemin ayrıca öğrencilerin gerçekten mutlu olmalarını sağladığı görüldü.

Yani öğrenciler sosyal yaşamlarını canlandıracak faaliyetlerde bulunduklarında bu stratejiyi kullandıklarında mutluluk düzeyleri gerçekten artıyordu. Sosyal aktivitenin mutlulukla ilişkisini inceleyen deneyler sosyal aktiviteler arttıkça kişinin mutluluğunun da arttığını göstermiştir. Bu bulgular da bir numaralı stratejinin kesinlikle işe yaradığını göstermektedir. 

2. Mutlu Davranmak

Mutluymuş gibi davranmak ve gülümsemek mutluluğu arttırmada kullanılan yöntemlerden en sık başvurulan ikinci yöntemdir. Bu yöntemin işe yaradığını kanıtlayan deneyler olsa da Tkach ve Lyubomirsky bu konuda dikkatli davranmaktadır. 'Mutlu gibi davranmak' kısa dönemde etkili olabilir fakat uzun dönemde ne kadar etkili olduğu tartışmalıdır. 

3. Uzun dönemli hedefler koymak 


Mutlu olmak için bazı öğrenciler kendilerine uzun dönemli hedefler koyduklarını ve bunlara ulaşmaya odaklandıklarını ifade etmişlerdir. Bu yöntem mutluluğu arttırmada kullanılan popüler bir stratejidir. Ayrıca bu yöntemin etkili olduğunu destekleyen bir dizi deneysel çalışmalar da vardır.4. Pasif zaman geçirme

Pasif zaman geçirme yöntemi TV izlemek, video oyunu oynamak gibi teknikler de popüler iken mutlulukla bağlantısı bulunamamıştır. Deneysel çalışmalar pasif zaman geçirme tekniğinin mutluluğu arttırdığını az da olsa desteklemektedir. 5. Aktif zaman geçirme teknikleri

Bu teknik koşma bisiklet sürme gibi mutluluğu arttıran yolları içeren aktif zaman geçirme teknikleridir. Şaşırtıcı olan bu gibi aktif zaman geçirme tekniklerinin pasif zaman geçirme tekniklerine göre mutluluğu arttırmada daha az kullanılan teknikler olmasıdır.6. Din

Bu teknik mutluluğu arttırmada fazla popüler olmayan bir tekniktir. Tkach ve Lyubomirsky bu teknikle mutluluğun ilişkisinin sosyal bağlantılar, hayatta bir amaç duygusuna sahip olma ya da alkol kullanımının azalması gibi sebeplere bağlantılı olabileceğini söylüyor.7. Eğlence

Bu tekniğin mutluluğu arttırmak için üniversite öğrenciler arasında bu denli az popüler olması şaşırtıcıdır. Çalışma sonucunda partiler ve eğlencelerin öğrencinin dışadönüklüğü hesaba katıldığında mutluluğu arttırmada çok da işe yaramadığı görülmüştür.8. Zihinsel Kontrol

Bu teknik kötü düşünceler etrafında merkezlenmiştir. Kişi bir yandan olumsuz düşüncelerle meşgul iken bir yandan da onları bastırma çabası içindedir. Önceki çalışmalar olumsuz düşünceler üzerinde düşünmenin ve bunları bastırmanın mutsuzluğa sebep olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde pasif zaman geçirme tekniği de mutluluğun artması ile ilişkisi bulunamayan bir diğer stratejidir.Psikolog Yasemin Yeşilyaprak

-alıntıdır-

Hiç yorum yok: