1 Temmuz 2009 Çarşamba

Limit Sizsiniz


"Ben bir hedef belirledim. Bunu seninle yapabilirim, birlikte başarırız. Bunu sensiz de yapabilirim. Daha da ötesi, sana rağmen de yaparım. Seninle, sensiz ya da sana rağmen ben bunu yapacağım. Bir süre sonra bu sonucu almış halimi göreceksin. Şimsi, pozisyonunu seç, hangi safta olacaksın? Yanımda, karşımda ya da herhangi bir yerde!"

"Kolay ulaşılan değersiz olur. Birden çok denemeyle ulaştığım benim için daha kıymetli olur."


"Başarısız olan ben değildim, kullandığım yoldu."


"Başarısız değilim, sedece 'şimdilik' başarılı olmuş değilim."


"Genellikle az bilinince iyi bilinme oranınız yüksektir. Çok bilinmeye başladığınızda kötü bilinme riskiniz de aynı oranda artar. Çünkü bir grup insan (en az % 20'lik bir kesim!) çok bilinen herkesten nefret eder! Bu yüzden genellikle şöhreti çok yaygın olanlar saygın olmaz, çok saygın olan da fazla yaygınlaşamaz. Şöhreti hem yaygın hem saygın olanlar ise genellikle yaşlılar ve ölülerdir!"


"Başarılı olmak, genellikle çok sevilmekle özdeşleştirirlir. Biz de başarılıları sevmekten daha çok, sevdiklerini başarılı bulan toplumlardanız."


"Bir insan yaşarken en son işi, ölünce en büyük işi kadar başarılı sayılır."


Mümin Sekman